Grasrotandelen
 
 
Lesja skytterlag er nå registrert i Grasrotandelen. Vi håper derfor at dere vil støtte oss med deres del av grasrotandelen når dere tipper. Dette koster dere ingenting ekstra, men dette er fast del av det alle tipper for som blir satt av til frivillige organisasjoner som er godkjent av Norsk Tipping. Om dere ikke velger noen som skal få deres del vil dette gå til en sentral pott som fordeles til hele landet. Om dere derimot velger et lokalt lag så vil deres andel støtte opp her lokalt. Lesja skytterlag trenger denne støtten for å drive arbeidet vårt med instruksjonsskyting og opplæring av barn og unge samtidig som vi må vedlikeholde de flotte skyteanleggene våre både i Bø Grendehus og på Vidfloten. Dette krever mye økonomisk spesielt pga. de elektronisk skivene som trenger mye vedlikehold. Skivene gjør det mye enklere å drive instruksjon og opplæring.
 
For å støtte oss eller andre trenger du bare å si i fra neste gang du tipper at du vil forandre hvem som får grasrotandelen din.
For å gjøre det enklere kan du notere deg organisasjonsnummeret vårt som er: 985305846
 
Så husk dette neste gang du skal tippe!
 
Om du har spørsmål om Norsk Tipping eller Grasrotandelen så bare klikk på navnene dere øverst her så kommer du inn på sidene deres.Vi har nå laget vår egen facebook-gruppe

Støtt Lesja skytterlag med din Grasrotandel!

Vi legger ut gamle interne skytinger

Kjørebeskrivelse til Vidflotten skytebane


Lesja Innkjøpslag


Lesjar RegnskapDombås